PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

Wstęp

[ 28-03-2014, 22:24 ]Polskie Para-Archery.

Światowa Organizacja Łucznictwa World Archery w 2011 roku po porozumieniu z International Paralympic Committee stworzyła komitet Para-Archery i ustaliła jednolite regulaminy scalające łucznictwo na świecie. Łucznictwo niepełnosprawnych jest jedyną dyscypliną sportową, która jest obecnie rozgrywana na tych samych zasadach i według takich samych ogólnoświatowych przepisów dotyczących zawodników wyczynowych. W myśl nowych regulaminów opublikowanych, przez WA-PA Polskie łucznictwo niepełnosprawnych może reprezentować i wystawiać kadrę narodową jedynie Polski Związek Łuczniczy, jako narodowa organizacja zrzeszona w World Archery. Od 1 kwietnia Para-Archery będzie integralną częścią planów World Archery, które będą omawiane podczas wspólnych posiedzeń Lozannie. Na podstawie obecnych światowych przepisów dotyczących organizacji łucznictwa niepełnosprawnych, Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło przekazać finansowanie i szkolenie Kadry Polski Łuczników Niepełnosprawnych do Polskiego Związku Łuczniczego i tym samym uznając tendencje w światowym łucznictwie. W związku z powyższymi zmianami w światowym łucznictwie Polski Związek Łuczniczy podjął się organizacji głównych imprez łuczniczych dla łuczników niepełnosprawnych: Halowych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych i Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych na torach otwartych.

Od 2014 roku wszyscy łucznicy niepełnosprawni muszą być sklasyfikowani do systemu, który wymaga minimum 25 punktów w kończynach dolnych. Łucznicy którzy nie zostaną pozytywnie sklasyfikowani w ramach nowego systemu punktowego stracą możliwość startu w światowych zawodach para-archery.

Komitet Para-archery i komisja klasyfikatorów zaznacza, że nowy poziom punktów kończyn dolnych dotyczy tylko turniejów międzynarodowych. W swoich krajach jednostki para-archery mogą ustalać klasyfikacje według własnych potrzeb i możliwości. Powołując się na ostatni punkt regulaminu Komitetu Para-archery w Polsce będziemy zapraszać na zawody niepełnosprawnych wszystkich łuczników którzy maja orzeczony stopień niepełnosprawności narządu ruchu (kończyn dolnych lub górnych). Nie będzie już obowiązywała konieczność należenia takiego sportowca do struktur „Start”.

Trenerzy kadry łuczników niepełnosprawnych

mgr Ryszard Bukański i Ryszard Pacura