PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

Regulamin Para WA

[ 28-03-2014, 22:27 ] 

Lausanne (SUI) – 1 marca 2014

 

Para-Archery

Wstęp


21.1.1 . Niniejszy rozdział składa się z tylko z wyjątków do regulaminu dotyczących Para-Archery. Wyjaśnia dodatkowe przepisy, które mają zastosowanie dla sklasyfikowanych para-łuczników na wszystkich imprezach World Archery.


21.2 . Klasyfikatorzy

21.2.1 . Sportowców z niepełnosprawnością fizyczną ocenia przez zespół dwóch międzynarodowych klasyfikatorów. Klasyfikatorzy przydzielają klasy do każdego zawodnika i wydają karty klasyfikacyjne pokazując klasę i urządzenia wspomagające, które sportowiec może używać.

21.3 . Klasyfikacja dla osób niedowidzących

21.3.1 . Niedowidzący sportowcy mają nosić podczas strzelania opaski na oczy które są zatwierdzone przez klasyfikatorów .

21.4 . Zawody
WA rozróżnia następujące konkurencje łucznicze dla para-sportowców:
21.4.1 . Recurve :
• Kobiety W1
• Mężczyźni W1
• Kobiety W2
• Mężczyźni W2
• Kobiety Stały
• Mężczyźni Stały

Zespół :
• Kobiety otwarta
• Mężczyźni otwarta
• Kobiety W1
• Mężczyźni W1

Wyposażenie jest takie same jak w regulaminie WA wyjątkiem ewentualnego zastosowania spustu, określone w paragrafie 21.6.7 . (ważne od 01 stycznia 2013 )

21.4.2 . Compound :
• Kobiety Open
• Mężczyźni Open
• Kobiety W1
• Mężczyźni W1

Zespół :
• Kobiety Open

• Mężczyźni Open
• Kobiety W1
• Mężczyźni W1

Wyposażenie jest takie same wyposażenie jak w regulaminie WA  z wyjątkiem, dla klasy Compound W1 :
• maksymalny naciąg łuku jest 45lbs dla mężczyzn  i 35lbs dla kobiet ;
• Zakaz używania peep-sight a szkło powiększające w celowniku dozwolone .

21.5 . Karty klasyfikacyjne

21.5.1 . Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne karty międzynarodowej klasyfikacji medycznej, które muszą być okazane sędziom podczas kontroli sprzętu. To umożliwia sędziom sprawdzenie upoważnienia zastosowania  urządzenia pomocniczego przy kontroli sportowca. Zawodnicy nie posiadający klasyfikacji, nie spełniają kryteriów i nie mogą konkurować w zawodach dla sportowców niepełnosprawnych .

21.5.2 . Międzynarodowa klasyfikacja jest to karta z tworzywa sztucznego lub arkusz papieru, który jest wydany i jest prawomocny aż plastikowa karta będzie gotowa .

21.5.3 . Zawodnicy, którzy nie mają jeszcze żadnej karty międzynarodowej klasyfikacji mogą brać udział w zawodach, ale poza konkursem a wyniki ich nie mogą zaliczone do światowego rankingu, do światowych rekordów czy uzyskania jakichkolwiek tytułów .

21.6. Urządzenia wspomagające

21.6.1 . Urządzenia wspomagające są dozwolone tylko wtedy, gdy zostały dopuszczone przez międzynarodowych klasyfikatorów i są podane na karcie klasyfikacyjnej sportowca.

Urządzenia wspomagające to:


21.6.2 . Wózek inwalidzki :
• wózki dowolnego typu mogą być stosowane pod warunkiem, jest on zgodny z ogólnie przyjętym znaczenia słowa " wózek inwalidzki " ;
• Żadna część wózka nie może wspierać żadnej części łuku podczas strzelania;
U zawodników W2 boki oparcia fotela nie mogą być bardziej z przodu niż połowa szerokości ciała łucznika.

• Wszystkie części krzesła powinien wynosić co najmniej 110mm poniżej pachy sportowca podczas fotografowania w dowolnej odległości ;
• Podparcie pleców może wystać do przodu od głównej ramy pionowej, z tyłu nie może być wyższe niż 100mm i  co najmniej 110mm poniżej pachy sportowca ;
• wózek nie może przekraczać 1,25m. długości .

21.6.3 . Krzesło lub taboret :
Krzesła mogą być dowolnego typu jedna określenie to musi się zgadzać z ogólnie przyjętą zasadą i rozumienia słowa „krzesło”.
• Żadna część krzesła nie może wspierać żadnej części łuku podczas strzelania;
• Żadna część Krzesła nie może być w kontakcie z tułowiem zawodnika. ( Oznacza to, że zawodnik nie może się opierać podczas strzelania ) ;
• powierzchnia styku z podłożem , nogi krzesła i stopy zawodnika nie powinny przekraczać szerokości 60cm x 80cm wzdłuż linii strzału .

21.6.4 . klocek (podwyższenie):

Sportowcy  o różnych długościach nóg mogą stosować podwyższającą platformę z dowolnej substancji wielkości  stopy - lub podwyższającego buta - aby uzyskać bardziej stabilną pozycję stojącą. Ograniczenie wielkości i wysokości są opisane w paragrafie 11.1.10.1 .

21.6.5 . Dopuszczalne podpórki ciała:
• U sportowców W1 wolno używać zarówno podpórki jak i taśmy jednocześnie . Mogą oni korzystać z dowolnej ilości wsparć ciała utrzymujące stabilność ciała dowolnie długo, jednak nie może być żadnego podparcia podczas strzelania ręki łucznej ani podparcia żadnej części łuku. .
• U sportowców W2 , gdy międzynarodowa karta klasyfikacja na to pozwala używać taśmy, jednak może to być tylko jeden pasek wokół klatki piersiowej ;
• Dla niektórych zawodników spastycznych na wózkach, nogi mogą zostać spięte taśmą, ale musi być na to upoważnienie, zgodne z indywidualna klasyfikacją międzynarodową.

21.6.6 . Proteza :
• proteza ramienia  "r " może być stosowana i przyłączona do rączki majdanu pod warunkiem, że mocowanie nie jest całkowicie sztywne i nie zamocowane na stałe .

21.6.7 . Pomoc spustowa :
• Sportowcy mający niepełnosprawność w palcach dłoni cięciwnej mogą korzystać z pomocy mechanicznego spustu w  łuku klasycznych ;
• Taki spust może być przytwierdzony do nadgarstka, łokcia czy barku, lub można trzymać go w ustach .
(listopad 2010 - Posiedzenie Rady zakazującego pomocy o wydaniu RECURVE , skuteczne 01 stycznia 2013 . )

21.6.8 . Łuk i bandaż :
Sportowcy niepełnosprawni mogą korzystać ze związanego ramienia łucznego z łukiem poprzez zabandażowaną rękę , pod warunkiem , że nie jest to wiązanie całkowicie sztywne
i nie zamocowane na stałe .

21.6.9 . Szyna ramienia łucznego :
Sportowcy niepełnosprawni mogą korzystać z usztywnienia ramienia z nadgarstkiem szyną łokciową.


21.06.10 . Szyna nadgarstkowa ręki cięciwnej :
Sportowcy mający niepełnosprawność nadgarstka ręki cięciwnej mogą używać szyny na nadgarstek .

21.06.11 . Asystent :
Tylko u zawodników W1

Sportowców W1, którzy nie mogą samodzielnie nałożyć strzały, mogą mieć osoby pomagające założyć strzałki na łuk. Osoby te nie mogą stanowić żadnej innej pomocy w tym żadnej pomocy słownej, w szczególności w informacji o trafieniach strzał  oraz  regulacji łuku i  celownika . Osoby te nie mogą przeszkadzać innym sportowcom .
Sportowiec i asystent , muszą być rozpoznawalne jako partnerzy poprzez  ten sam ubiór i  powinni nosić ten sam numer startowy.

21.7 . Strzelanie

21.7.1 . Rundy strzelania są takie same jak dla pełnosprawnych sportowców , z wyjątkiem Wydziału VI , który ma swoje własne rundy .

21.7.2 . Przepisy szczególne dla strzelań drużynowych w tym mikst:

21.7.2.1 . W rundach drużynowych, wszyscy zawodnicy z drużyny mogą pozostać na linii strzału .

21.7.2.2 . Kiedy sportowiec zakończy strzał, powinien podnieść jedną rękę, aby zasygnalizować sędziemu, że zakończył strzelanie. Następny zawodnik nie może załadować strzały na łuk, dopóki ten sygnał zostanie podany .

21.7.2.3 . W przypadku zawodnika, który nie jest w stanie podnieść rękę z powodu swojej niepełnosprawności, powinien sędziego liniowego podać inną formę sygnalizacji.

21.7.3 . W konkurencji Recurve Open , sportowcy sklasyfikowani w poszczególnych klasach W2 i Standing będą startowali w jednej konkurencji .

21.7.4 . W konkurencji Compound zawodnicy zgłoszeni jako W1 mogą strzelać tej samej rundzie rankingowej co Compound Open, ale wtedy nie może być osobnego rankingu dla W1.

21.7.5 . Zespół mieszany (mikst) składa się z jednej kobiety i jednego mężczyzny na tym samym rodzaju łuku .

21.8 . Zawody

21.8.1 .

• Igrzyska Paraolimpijskie;
• Mistrzostwa Świata Para Archery;
• World Ranking ;
• Mistrzostwa kontynentalne .

21.9 . Rekordy świata i nagrody

21.9.1 . Rekordy można ustanawiać dla wszystkich klas para-archery także na zawodach  strzelanych przez pełnosprawnych sportowców oraz z dodatkiem zapisów dla VI rundy.

21.9.2 . Rekordy strzelone na Mistrzostwach Para-Archery i Igrzyskach Paraolimpijskich zostają automatycznie potwierdzone jako wyniki oficjalne .

21.9.3 . Rekordy strzelone w innych zgłoszonych w WA zawodach  muszą zostać wysłane do biura WA nie później niż 10 dni po zakończeniu turnieju przez PZŁucz. Wykaz z listą zakwalifikowanych turniejów oraz deklarację dotyczącą wymagań dla World Records , jest określona w punkcie 5.5 regulaminu WA.

 

21.10 . Światowa lista rankingowa

21.10.1 . Lista rankingowej Para-Archery jest sporządzana są na podstawie zasad ustalonych przez Komitet Para-Archery .

21.11 . Miejsce rozgrywania zawodów:

21.11.1 . Miejsce rozgrywania zawodów w których występują zawodnicy niepełnosprawni muszą posiadać wszystkie niezbędne urządzenia i odpowiednie warunki dostępu dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów IPC (regulaminy te są do wglądu w Komitet Para-Archery ) .

21.11.2 . Dostęp do linii oczekiwania oraz  linii strzelania na stanowisku muszą być przystosowane dla osób niepełnosprawnych tak aby mogli korzystać z tego bez pomocy.

21.11.3 . Na każdej macie w zawodach Para- Archery może być maksymalnie 2 -3 sportowców z zastrzeżeniem że zawodnik na wózku lub zawodnik siedzący mogą pozostać cały czas na linii strzału.

21.11.4 . We wszystkich zawodach z udziałem Para-Archery oznaczenia ziemne powinny być dostosowane zgodnie z Regulaminem World Archery, z wyjątkiem:
• Każdemu zawodnikowi niepełnosprawnemu musi być przydzielone minimum 1,25 m ;
• Tory do poszczególnych mat muszą mieć szerokość minimum 2,60 m;
• Tory dla drużyn muszą mieć szerokość minimum 3,90 m .

Wykaz plików:

regulamin .pdf PDF DOC XLS ZIP