PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie


 < 1 2

Regulamin powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych na II półrocze 2014r i I półrocze 2015r

[ 28-03-2014, 22:29 ]
   Zarząd  Polskiego  Związku  Łuczniczego   uchwalił  regulamin  powołania  kadry  narodowej osób niepełnosprawnych (zwanej dalej kadrą narodową) na  II  półrocze  2014r.  i   I   półrocze   2015r. - łuki  paraolimpijskie.          1.Skład kadry narodowej  osób niepełnosprawnych na każde półrocze  ustala  Zarząd  PZŁucz. na wniosek  Kierownika Wyszkolenia PZŁucz.    2. Ilościowy  skład  kadry  może  liczyć do:                        10  zawodników ...   [ więcej ]

Regulamin Para WA

[ 28-03-2014, 22:27 ]
  Lausanne (SUI) – 1 marca 2014   Para-Archery Wstęp 21.1.1 . Niniejszy rozdział składa się z tylko z wyjątków do regulaminu dotyczących Para-Archery. Wyjaśnia dodatkowe przepisy, które mają zastosowanie dla sklasyfikowanych para-łuczników na wszystkich imprezach World Archery. 21.2 . Klasyfikatorzy 21.2.1 . Sportowców z niepełnosprawnością fizyczną ocenia przez zespół dwóch międzynarodowych klasyfikatorów. Klasyfikatorzy przyd...   [ więcej ]

Wstęp

[ 28-03-2014, 22:24 ]
Polskie Para-Archery. Światowa Organizacja Łucznictwa World Archery w 2011 roku po porozumieniu z International Paralympic Committee stworzyła komitet Para-Archery i ustaliła jednolite regulaminy scalające łucznictwo na świecie. Łucznictwo niepełnosprawnych jest jedyną dyscypliną sportową, która jest obecnie rozgrywana na tych samych zasadach i według takich samych ogólnoświatowych przepisów dotyczących zawodników wyczynowych. W myśl nowych regulaminów op...   [ więcej ]

 < 1 2