PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Kurs trenerski na trenera klasy III

[ 20-08-2021, 16:35 ]

KURS NA TRENERA KLASY III

 

1. Organizator – Polski Związek Łuczniczy w Warszawie i Małopolski Związek Łuczniczy w Krakowie

2. Miejsce odbywania się kursu – Kraków, klub sportowy „Płaszowianka” Kraków,
ul. Stróża Rybna 19, 30-714 Kraków

-  wykłady i zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Krakowie na obiekcie AWF
w Krakowie i w sali KS „Płaszowianka” Kraków.

- zajęcia praktyczne odbywać się będą na obiekcie sportowym KS „Płaszowianka” Kraków: tory łucznicze i sala klubowa do ćwiczeń.

3. Czas trwania kursu - październik / listopad 2021 roku, 3-4 sesje weekendowe (piątek, sobota, niedziela).

4. Termin zgłoszeń – do dnia 15.09.2021r. na adres PZŁucz. w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, e-mail: archery@archery.pl

Formularz zgłoszeniowy w załączniku

5. Uprawnienia trenera III klasy w łucznictwie uzyskają uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu w ostatnim dniu kursu w II połowie listopada 2021r., otrzymując w tym dniu stosowne zaświadczenie. Na podstawie otrzymanego zaświadczenia o ukończeniu kursu, wystąpienia do PZŁucz. z wnioskiem z dołączonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze trenera w łucznictwie, dokonaną opłatą w wysokości 100,00 zł na konto bankowe PZŁucz. zostanie wydany dyplom trenera III klasy w łucznictwie przez biuro PZŁucz. w Warszawie w miesiącu listopadzie 2021 r.

6. Płatności: Odpłatność za kurs wynosi 800,00 zł i należy ją uiścić w terminie do dnia 15.09.2021r. na konto bankowe: Małopolski Związek Łuczniczy, ul. Stróża Rybna 19, 30-714 Kraków, nr konta: 33 8591 0007 0030 0004 6369 0001

7. Kierownik kursu: Ryszard Pacura

8. Osoby prowadzące kurs:
- trenerzy łucznictwa:

mgr w-f Jan Lach – trener klasy mistrzowskiej,
mgr w-f Henryk Jurzak – trener klasy mistrzowskiej
Ryszard Pacura – trener klasy mistrzowskiej
mgr w-f Jacek Maciaszek – trener klasy I

- pracownicy naukowi AWF Kraków z zakresu: teorii i metodyki sportu, biomechaniki, fizjologii sportu z elementami anatomii, psychologii sportu.

  

Wiceprezes organizacyjnych PZŁucz.
Dawid Michalski

Wykaz plików:

zgłoszenie na kurs PDF DOC XLS ZIP