PL
EN

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.

[ 3-09-2021, 23:14 ]

UCHWAŁA NR 3/9/2021 Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 3 września 2021 roku


§ 1

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zatwierdza zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.


§ 2

Zmiany dotyczą §9 pkt. 2 i pkt 3.


§ 3


Wykreśla się pkt 4 w §9.


§ 4

Podaje się do wiadomości nowe brzmienie §9 Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.
1. Prawo do zgłaszania kandydatów na funkcje Prezesa Związku przysługuje zgodnie z decyzją Komisji Specjalnej Zarządu PZŁucz. ds. członkostwa statutowego w PZŁucz. i uchwałą Zarządu PZŁucz. z dnia 12 czerwca 2021 – mają członkowie statutowi PZŁucz. /kluby sportowe, okręgi/ i same osoby bezpośrednio zainteresowane w ustalonym terminie do dnia 31.05.2021. Podstawą zgłoszenia są formalne wnioski pisemne zgłoszone do biura Związku w terminie do dnia 31.05.2021. Tylko kandydaci zgłoszeni wcześniej pisemnie do biura PZŁucz. mogą kandydować w wyborach na funkcję Prezesa w Związku. Inni kandydaci nie mogą być zgłaszani przez Delegatów PZŁucz. w czasie trwania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów PZŁucz. w dniu 4.09.2021r.
2. Kandydaci na członków Zarządu PZŁucz. w ilości od 6 do 8 mogą być wybierani spośród delegatów WZSW zgłoszonych w terminie do 15.07.2021, delegatów obecnych na WZSW i spośród zaproszonych gości.
3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej PZŁucz. w ilości od 3 do 5 mogą być wybierani spośród delegatów WZSW zgłoszonych w terminie do 15.07.2021, delegatów obecnych na WZSW i spośród zaproszonych gości.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.