PL
EN

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz

Lista delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze - Kraków 4.09.2021

[ 18-08-2021, 08:45 ]Polski Związek Łuczniczy publikuje listę wyłonionych delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 4 września 2021 roku w Krakowie.

Wykaz plików:

lista delegatów na WZSW PDF DOC XLS ZIP