PL
EN

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz

Kalendarium wyborcze nowych władz PZŁucz. w roku 2021

[ 17-06-2021, 08:12 ]

Polski Związek Łuczniczy ogłasza
ostateczne kalendarium wyborcze nowych władz PZŁucz. w roku 2021

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego Uchwałą nr 12/6/2021 z dnia 12 czerwca 2021 roku zatwierdza ostateczne terminy w kalendarium wyborczym na wybór nowych władz PZŁucz. w roku 2021 – 4 września 2021 roku w Krakowie.

 1. Do 31.05.2021r. - weryfikacja członków statutowych PZŁucz. i ustalenie przez Zarząd PZŁucz. członków statutowych uprawnionych do udziału w konwencjach wojewódzkich

 2. Do 31.05.2021r. - zgłaszanie się kandydatów na funkcję Prezesa PZŁucz. przez
  zainteresowane osoby, kluby sportowe, okręgowe związki łucznicze

 3. Do 10.06.2021r. - opracowanie rankingu współzawodnictwa klubowego PZŁucz. – „10” najlepszych klubów za lata 2017-2018-2019-2020 i do 10.06.2021.

 4. Do 10.07.2021r. - przeprowadzenie konwencji wojewódzkich przez wytypowane okręgowe związku łucznicze i wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZŁucz. 2021

 5. Do 15.07.2021r. - dostarczenie do biura PZŁucz. listy wraz z adresami wybranych delegatów na WZSWD PZŁucz. na konwencjach wojewódzkich

 6. Do 20.07.2021r. - zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu PZŁucz. i Komisji Rewizyjnej przez okręgowe związki łucznicze i kluby sportowe

 7. Do 20.07.2021r. - opublikowanie przez PZŁucz. listy uprawnionych delegatów na WZSWD PZŁucz. na stronie internetowej PZŁucz.

 8. Do 31.07.2021r. - wysłanie imiennych zawiadomień/zaproszeń do wybranych delegatów wraz ze sprawozdaniami z działalności Władz PZŁucz., Działu Szkolenia i biura PZŁucz. za ostatnią kadencje: 2017-2021 przez Sekretarza Generalnego PZŁucz.

 9. Do 31.07.2021r. - wysłanie przez biuro PZŁucz. projektu zweryfikowanego statutu PZŁucz. do zatwierdzenia na WZSWD PZŁucz. w Krakowie w dniu 4.09.2021r.