PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

Warunki do spełnienia przez kandydatów do reprezentacji Polski na MŚ w Donaeuechingen 2015

[ 14-04-2015, 00:05 ]Decyzja Zarządu PZŁucz w sprawie norm wynikowych i warunków do spełnienia przed MŚ w Donaeuechingen 2015:

1. Wypełniony (po angielsku) i dostarczony trenerowi kadry formularz medyczny Para-Archery

2. Aktualne sportowe badania lekarskie

3. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji treningowej AROT.

4. Strzelenie minimum punktowego do Kadry Narodowej ON (na zawodch z wykazu umieszczonego w Komunikacie nr 1/469/2015r.) na zawody zagraniczne, minimum 3 razy.

5. W określonym okresie (do 30 czerwca 2015), strzelenie wyniku klasy mistrzowskiej kwalifikuje bezpośrednio na MŚ w Donaueschingen 2015.

 

Normy wynikowe:

Łuki olimpijskie Mężczyźni:

Ł-AB – 3x - 1170 pkt    lub    1x (Ł-AB) - 1210 pkt

2 x 70 m  - 3x - 580 pkt    lub   1x (2 x 70 m) - 620 pkt

 

Normy wynikowe:

Łuki olimpijskie Kobiety:

Ł-AB –  3x - 1150 pkt   lub   1x (Ł-AB)  - 1200 pkt

2 x 70 m  - 3x - 540 pkt   lub   1x (2 x 70 m)  - 580 pkt

 

Łuki Bloczkowe.

MĘZCZYŹNI  2 x 50 m  - 3x  645 pkt   lub   1x (2 x 50 m)  - 670 pkt

KOBIETY 2 x 50 m  - 3x - 600 pkt   lub   1x (2 x 50 m) - 630 pkt

 

Zawodnicy którzy uzyskali pozytywny wynik, proszeni są o natychmiastowe przesyłanie potwierdzonego (sędzia zawodów) wyniku trenerowi kadry w celu umieszczenia go w tabelach statystycznych kadry ON PZŁucz.

Limit jednorazowy musi być strzelony maksymalnie na pół roku przed imprezą główną - czyli, liczony będzie od wiosny 2015. W przypadku braku realizacji limitu wynikowego do reprezentacji mogą zostać powołani tylko zawodnicy/ zawodniczki z KN ON realizujący zadania szkoleniowo-techniczne, na podstawie przydatności zawodników do strzelania drużynowego.