PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPLSKICH ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TORACH OTWARTYCH. KIJE 29 – 31.08.2014

[ 7-07-2014, 15:16 ] 1. Cel zawodów:

           Integracja łuczników niepełnosprawnych.

           Rehabilitacja poprzez sport.

           Przygotowanie zawodników do startów w zawodach międzynarodowych i Mistrzostwach

           Polski.

           Zdobycie norm wynikowych.

           Ocena poziomu wyszkolenia zawodników.

 

  1. Organizator.

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, Ul H. Kołłątaja 4 tel i fax 41 34 423 60, oraz kom 504 036 592, poczta e-mail: startkielce@gmail.com

przy wsparciu Urzędu Gminy w Kijach i  Uczniowskiego Klubu we Włoszczowicach

pod patronatem Polskiego Związku Łuczniczego.

 

  1. Termin i miejsce zawodów.

Obiekt Sportowy Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach, obok Urzędu Gminy w Kijach.

           Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 30 i 31.08.2014.

 

  1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, oraz z innych Klubów posiadający licencję PZŁucz. Zawodnicy nie posiadający licencji nie będą brani pod uwagę przy ustaleniach rankingowych przez PZŁucz.

Zawodnicy muszą p[osiadać aktualne badania lekarskie i orzeczenia o niepełnosprawności, oraz regulaminowy strój i sprzęt sportowy.

 

  1. Konkurencje:

      Łuki klasyczne mężczyźni  - open (RM ST + RM W2) 4 X 70 i runda eliminacyjna

      Łuki klasyczne kobiety  - open (RM ST + RM W2) 4 X 70 i runda eliminacyjna.

            Łuki bloczkowe mężczyźni  - MCO, 4 x 50m runda eliminacyjna. W przypadku

            zgłoszenia kobiety w łukach bloczkowych wystartuje razem z mężczyznami.

          

            Strzelanie pokazowe z udziałem uczestników Igrzysk Paraolimpijskich i medalistów

            Mistrzostw Europy, warunki zawodów przedstawi sędzia główny zawodów.

            Sędzią Głównym zawodów będzie Pan Tadeusz Jawor Kl. Państwowa.

 

  1. Finansowanie.

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”, ze środków Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zakwaterowanie zawodników , wyżywienie, oraz koszty dojazdu na koszt  Klubów.

 

 

 

 

Zakwaterowanie i śniadania, oraz  kolacja w dniu przyjazdu (piątek 29.08), w Hotelu nad Starą Nidą w Pińczowie, ul. Armii Ludowej 4 tel. 41 357 24 40 i 591 601 187  Poczta e-mail: info@hotelnsn.pl.   www.hotelnadstaranida.pl.

Hotel bez barier.  Rezerwacja Hotelu we własnym zakresie. Do dnia 2.08.2014.

 

Zakwaterowanie w Hotelu do godziny 18.00.  Kolacja dniu przyjazdu godz.19.00.

Po kolacji odprawa techniczna.

 

Cennik usług hotelowych:

1 doba w pokoju 2 osobowym w tym  śniadanie 65 zł.

1 doba w pokoju 3 osobowym w tym śniadanie 55 zł.

1 doba w pokoju 1 osobowym w tym śniadanie 110,- zł.

kolacja w dniu przyjazdu 30,- zł. /szwedzki stół/

Razem pobyt od osoby 160,- zł.

 

Za pobyt w Hotelu Ekipy płacą w recepcji hotelu.

 

Dwa obiady i kolacja w dniu zawodów w formie cateringu. Zabezpieczy Zrzeszenie „Start” w cenie od osoby 50,- zł od osoby. Wpłata na miejscu u sekretarza zawodów.

 

  1. Nagrody:

 

      Za zajęcie czterech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymają puchary, wszyscy

      uczestnicy pamiątkowe medale. Przewidziane są upominki  rzeczowe.

     

  1. Zgłoszenia:

  

      Zgłoszenia ilościowe należy przesłać do 01.08.20114, natomiast imienne do 9.08.2014

na adres biura „Start” w Kielcach . Adres w pkt. 2.

 

  1. Inne postanowienia;

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów.

Poza niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego. Wydanie VIII.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa, oraz za rzeczy zagubione.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

 

  1. Program zawodów i pobytu.

 

 29.08.2014 piątek.

 

        Do godz. 18.00. Przyjazd ekip do hotelu i zakwaterowanie  

              Godz. 19.00 Kolacja

              Po kolacji odprawa techniczna

 

30.08.2014 sobota.

            

Godz. 8.00 śniadanie w Hotelu. Po śniadaniu przejazd zawodników do 

                               miejscowości Kije 10km. Na miejsce zawodów. Obiekt Sportowy 

                               Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach, obok 

                                Urzędu  Gminy w Kijach.

              Godz. 10.00 – 10.45 Otwarte tory

              Godz. 11.00 otwarcie zawodów.

              Godz. 11.15 – 13.00  zawody 2 x 70m i 2 x50m

              Godz. 13.30 obiad catering, na torach łuczniczych.

              

 

              Godz. 15.00 cd zawody 2 x 70m i 2 x50m.

              Godz. 18.30 kolacja catering na torach.

               Godz. 19.00 spotkanie z aktywem Gminy Kije, na obiektach sportowych.

 

31.08. 2014. niedziela.

              

               Godz. 8.00 śniadanie. Po śniadaniu przejazd ekip do miejscowości Kije.

                Godz. 10.00 – 10.45 otwarte tory

                Godz. 10.45 - 11.30 strzelanie finałowe.

                 Godz. 12.30 zawody Paraolimpijczyków i medalistów Mistrzostw Europy.

                       Godz. 13.20 Zakończenie zawodów.

                       Godz. 14.00 obiad catering na torach łuczniczych.

 

 

 

                                                                    Serdecznie zapraszamy

                                                                    I życzymy miłego pobytu

 

 

                                        za Zarząd  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach

 

                                                                            Bogumił Bujak  - Prezes

 

 

 

 

Otrzymuja: Kluby „Start”

UKS Włoszczowice

PZŁuczniczy w Warszawie

 

 

 

 

 

Nasz adres:

ul. Kołłątaja 4, 25-715 KIELCE,

tel. fax: (041) 34 423 60

 

 

NIP 657-00-81-642

Regon 000744864

KRS 0000041 557

www.start-kielce.com

 

 

Nasze konto: Bank Śląski O/Kielce

76-1050-1416-1000-0005-0157-6805

poczta emeill: startkielce@gmail.com

 

 

 
   

Wykaz plików:

zgłoszenie imienne PDF DOC XLS ZIP