PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ KOZIOŁEK 2014 ” LUBLIN, 13-15. 06. 2014 r.

[ 9-04-2014, 22:03 ]1.Cel zawodów:

- integracja osób niepełnosprawnych ,

- ocena poziomu wyszkolenia zawodników,

- rehabilitacja poprzez sport,

- popularyzacja łucznictwa w województwie,

- przygotowanie zawodników do startów międzynarodowych,

- zdobycie norm wynikowych.

 

2.Organizator:

- Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”

Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, tel./ fax: 81 743-72-83, e-mail: icsirstart@interia.pl

 

3.Termin i miejsce:

- zawody zostaną przeprowadzone w dniach: 14-15.06.2014 r.

na stadionie MOSiR w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 22.

 

4.Uczestnictwo:

- w zawodach mogą brać udział osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18lat i starsi zgłoszone        

przez kluby lub stowarzyszenia,

- zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności oraz

regulaminowy ubiór i sprzęt sportowy,

- zawodnicy nie posiadający licencji nie będą brani pod uwagę przy wszelkich rodzajach ustaleń rankingowych przez PZŁucz. 

 

5.Konkurencje:

- łuki klasyczne mężczyźni - Open ( RM-ST +RM-W2 ), 2x70 i runda eliminacyjna,

- łuki klasyczne kobiety - Open ( RW-ST +RW-W2 ), 2x70 i runda eliminacyjna,   

- łuki bloczkowe mężczyźni - MCO, 2x50 i runda eliminacyjna,

- łuki bloczkowe kobiety - WCO, 2x50 i runda eliminacyjna, ( w przypadku małej ilości

 zawodniczek, kobiety będą strzelać w konkurencji mężczyźni - MCO ).       

 

6.Finansowanie:

- koszty organizacyjne, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa organizator,

- organizator zapewnia zakwaterowanie w Hotelu „ Rubikon ”przy ul. Mełgiewskiej 7/9

  oraz wyżywienie od kolacji dnia13.06.14 r.(piątek) do obiadu dnia 15.06.14 r.(niedziela),

- koszty przejazdów oraz ubezpieczenie pokrywają delegujące jednostki.

 

7.Program zawodów i pobytu:

 

Dnia 13.06.2014 r.(piątek)

- do godz. 18:00 - przyjazd ekip - zakwaterowanie,

- od godz. 18:30 - 20:00 - kolacja,

- godz. 20:00 odprawa w Hotelu „ Rubikon ”.     

 

Dnia 14.06.2014 r.(sobota)

- godz.  8:00 -  8:30 - śniadanie,

           10:00 - 10:45 - tory otwarte,

           10:45 - 11:00 - otwarcie zawodów,    

                        11:00 - 13:30 - strzelanie rundy kwalifikacyjnej ( 2x50m, 2x70m ),     

           13:30 - 14:00 - obiad,     

                        15:00 - 17:00 - strzelanie do 1/4 rundy eliminacyjnej ( 50m, 70m ),      

 

 Dnia 15.06.2014 r.(niedziela)

- godz.  8:00 -   8:30 - śniadanie,

             9:30 - 10:15 - tory otwarte,

           10:15 - 11:30 - strzelanie rundy finałowej ( 50m,70m ),  

           11:30 - 12:00 - strzelanie do tarczy sylwetkowej „ Koziołek ”dla zwycięzców

                                    z poszczególnych grup startowych (łuk „ Apacz ”)

           12:00 - 12:30 - zakończenie zawodów,     

                        12:30 - 13:00 - obiad.

 

            8.Nagrody:

            - za miejsca I-III puchary w każdej kategorii startowej,

             - za miejsca I-VI dyplomy w każdej kategorii startowej,

             - nagrody rzeczowe w zależności od sponsorów.

 

            9. Zgłoszenia:

- zgłoszenia ilościowe należy przesłać na adres organizatora do dnia 15. 05. 2014 r., natomiast imienne do dnia 31.05. 2014 r.

 

            10. Inne postanowienia: 

- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów,

            - poza niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego wydanie VIII,

            - organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa oraz za rzeczy zgubione,

- w przypadku zgłoszenia zbyt dużej liczby osób uczestniczących w zawodach organizator zastrzega sobie prawo częściowej weryfikacji zgłoszeń lub wprowadzenia dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania.

 

 

 

 

                                                                                                          Organizator

 

                                                                                                    ICSiR „Start” Lublin

Wykaz plików:

Komunikat .pdf PDF DOC XLS ZIP