PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

Sport łuczniczy jako aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

[ 6-04-2014, 22:50 ]Polski Związek Łuczniczy zachęca osoby niepełnosprawne do brania udziału w  łuczniczych zawodach sportowych w celu zapoznania się z pięknem tego sportu. Sportu jakby specjalnie wymyślonego dla osób niepełnosprawnych, który rekreacyjnie można uprawiać do późnych lat starości. Zawodnicy niepełnosprawni, u których życie zmieniło się przez wypadek lub chorobę są przykładem, co można osiągnąć znajdując sobie nową ścieżkę w życiu, zarówno w zakresie sportu jak i niezależności osobistej.

Łucznictwo jest dyscypliną, której walory zostały w naszym kraju już wcześniej dostrzeżone przez struktury PZSN Start i FAR, w których zajęcia z łucznictwa są jedną z podstawowych form aktywizacji ruchowej.  Jak dotąd jedyną organizacją propagującą sportowe łucznictwo niepełnosprawnych było ogólnopolskie zrzeszenie klubów Start, ale w ostatnich 10 latach w tym środowisku pojawiło się tylko 4-5 nowych twarzy. Pragnąc zwiększyć ilość łuczników niepełnosprawnych w Polsce, od 2014 roku PZŁucz rozpoczyna akcję szukania potencjalnych adeptów łucznictwa we wszystkich środowiskach i klubach prowadzących sekcje łucznicze.

Świat łuczników jest nowym odkryciem dla możliwości przeciętnego inwalidy, będącego przeważnie uwięzionym w ramach swojego mikroświata. Łucznictwo jest też jednym ze sposobów rekreacyjnego spędzania czasu pozwalającym na rehabilitację ruchową, relaks i odprężenie. Łucznictwo łucznictwu nierówne. Mamy łucznictwo sportowe, jak i rekreacyjne, łucznictwo klasyczne i bloczkowe, które jest jakby specjalnie wynalezione na potrzeby osób niepełnosprawnych. Łucznictwo nie jest sportem dla wybranych. Łucznictwo jest demokratyczne, z łuku każdy może strzelać, może strzelać wyczynowo lub hobbystycznie. Uprawianie łucznictwa dostarcza wiele satysfakcji i stwarza możliwości uczestniczenia w imprezach rekreacyjnych, zawodach niepełnosprawnych, ogólnopolskich wyczynowych PZŁucz jak i światowych imprezach Para Archery i World Archery. Wszystko zależy od reprezentowanego poziomu sportowego.

Poprzez uprawianie sportu (szczególnie na poziomie światowym) osoby niepełnosprawne stają się awangardą swojego środowiska i realizują zmiany w wizerunku inwalidy w odczuciach społeczeństwa, a tym samym zmieniają na korzyść zły stereotyp, jaki się stworzył przez wiele lat ukrywania tego środowiska przed społeczeństwem. W obecnych czasach na szczęście to już się zmienia i osoby niepełnosprawne mogą realizować osobiste ambicje i cele. Sukcesy sportowe w postaci medali paraolimpijskich i medali mistrzostw świata łuczników niepełnosprawnych takich jak: Małgorzata i Ryszard Olejnikowie, Alicja Bukańska, Tomasz Leżański czy aktualnie strzelająca (nr 1 w rankingach kobiet PA) Milena Olszewska są bardzo dobrym przykładem dla potencjalnych łuczników żeby skierowali swoje zainteresowania w stronę łucznictwa. Polski Związek Łuczniczy zachęca i zapewnia wszystkich, że warto.

Aby wziąć udział w zawodach łuczniczych niepełnosprawnych trzeba mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności narządu ruchu, licencje PZŁucz oraz aktualne sportowe badania lekarskie. Przynależność klubowa nie ma znaczenia.

 

Trener Kadry Narodowej Łuczników Niepełnosprawnych

Ryszard Bukański