PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

Kryteria kwalifikacji do reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych na zawody międzynarodowe w 2014r.

[ 28-03-2014, 22:55 ]Warunki do spełnienia przez kandydatów do reprezentacji Polski ON

 

1. Przynależność do kadry narodowej osób niepełnosprawnych

 

2. Aktualne badania lekarskie

 

3. Strzelenie limitu punktowego:

 

- Mężczyźni klasyk RMO - 2x70m = 560 pkt.
- Kobiety klasyk RWO - 2x70m = 520 pkt.
- Compound Men CMO- 2x50m = 650pkt.

 

4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji treningowej.

 

Kryterium kwalifikacji na Ranking Światowy w Czechach:

Limity punktowe strzelone jednorazowo na zawodach krajowych PZŁucz– uprawniające od razu do wyjazdu na zawody międzynarodowe:


- Mężczyźni klasyk RMO - 2x70m = 600 pkt.
- Kobiety klasyk RWO - 2x70m = 550 pkt.
- Compound Men CMO- 2x50m = 675 pkt.

 

W przypadku braku realizacji limitu wynikowego do reprezentacji zostaną powołani zawodnicy / zawodniczki z KN ON realizujący zadania szkoleniowo-techniczne, na podstawie przydatności zawodników do strzelania drużynowego. 

 

Kryterium kwalifikacji na ME w Szwajcarii

 

Limity punktowe strzelone jednorazowo na zawodach krajowych PZŁucz – uprawniające do udziału w ME:


- Mężczyźni klasyk RMO - 2x70m = 610 pkt.
- Kobiety klasyk RWO - 2x70m = 560 pkt.
- Compound Men CMO- 2x50m = 680 pkt.

 

W przypadku braku realizacji limitu wynikowego do reprezentacji zostaną powołani zawodnicy / zawodniczki z KN ON realizujący zadania szkoleniowo-techniczne, na podstawie przydatności zawodników do strzelania drużynowego.