PL
EN

STRONA GŁÓWNA


 « < 4 5 6 7 > »


JÓZEF BAŚCIUK NOWYM PREZESEM POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO

1014

 

4 września w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PZŁucz.

Delegaci na Prezesa związku wybrali Józefa Baściuka znanego w środowisku trenera i organizatora wielu imprez międzynarodowych w Polsce.

Nowy Zarząd tworzy w sumie 9 osób w poprzedniej kadencji było 7.

 

Skład nowych władz:

 

Pater Henryk                          Wiceprezes ds. szkoleniowo - sportowych

Michalski Dawid                    Wiceprezes ds. organizacyjnych

Pomorski Tomasz                  Wiceprezes ds. promocji

Karoń Krzysztof                  Skarbnik

Trzópek Marek          

Bartniak Bogumiła     

Szałańska Małgorzata           

Toczek Zdzisław         

 

Ustępujący Prezes Zygmunt Pluta podziękował zawodnikom, trenerom, pracownikom PZŁucz. wspólną pracę na rzecz rozwoju łucznictwa.


POLSKI MIKST W ĆWIERĆFINALE IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH TOKIO 

Reprezentacja Polski w składzie: Milena Olszewska i Łukasz Ciszek w 1/8 finału pokonała Australię 6:0 (34-32, 31-30, 36-32) i zameldowała się w ćwierćfinale Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. 

O godzinie 10:50 (polskiego czasu) nasi zawodnicy strzelać będą w ćwierćfinale z reprezentacją Chin. 

Relacja live na YouTubie: 

Relacja live na Ianseo: 

https://info.ianseo.net/Finals/session.php?Session=12021-09-04+17%3A50%3A00

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.


UCHWAŁA NR 3/9/2021 Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 3 września 2021 roku


§ 1

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zatwierdza zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.


§ 2

Zmiany dotyczą §9 pkt. 2 i pkt 3.


§ 3


Wykreśla się pkt 4 w §9.


§ 4

Podaje się do wiadomości nowe brzmienie §9 Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.
1. Prawo do zgłaszania kandydatów na funkcje Prezesa Związku przysługuje zgodnie z decyzją Komisji Specjalnej Zarządu PZŁucz. ds. członkostwa statutowego w PZŁucz. i uchwałą Zarządu PZŁucz. z dnia 12 czerwca 2021 – mają członkowie statutowi PZŁucz. /kluby sportowe, okręgi/ i same osoby bezpośrednio zainteresowane w ustalonym terminie do dnia 31.05.2021. Podstawą zgłoszenia są formalne wnioski pisemne zgłoszone do biura Związku w terminie do dnia 31.05.2021. Tylko kandydaci zgłoszeni wcześniej pisemnie do biura PZŁucz. mogą kandydować w wyborach na funkcję Prezesa w Związku. Inni kandydaci nie mogą być zgłaszani przez Delegatów PZŁucz. w czasie trwania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów PZŁucz. w dniu 4.09.2021r.
2. Kandydaci na członków Zarządu PZŁucz. w ilości od 6 do 8 mogą być wybierani spośród delegatów WZSW zgłoszonych w terminie do 15.07.2021, delegatów obecnych na WZSW i spośród zaproszonych gości.
3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej PZŁucz. w ilości od 3 do 5 mogą być wybierani spośród delegatów WZSW zgłoszonych w terminie do 15.07.2021, delegatów obecnych na WZSW i spośród zaproszonych gości.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oświadczenie lustracyjne


Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) członek zarządu polskiego związku sportowego nie może być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2032 z późn. zm.), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Obowiązkom lustracyjnym podlegają wyłącznie członkowie zarządu polskiego związku sportowego, gdyż są oni zaliczani do funkcjonariuszy publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 60 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm., dalej: ustawa o ujawnianiu). Obowiązek ten dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

 

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji (art. 7 ust. 2 ustawy o ujawnianiu). Kandydaci winni złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy o ujawnianiu.

 

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia (art. 7 ust. 3 ustawy o ujawnianiu). W takiej sytuacji osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2a do ustawy o ujawnianiu.

 

Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia osoby zobowiązane składają wyłącznie ministrowi właściwemudo spraw kultury fizycznej, który zgodnie z art. 8 pkt 56 ustawy o ujawnianiu, jest właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do członków zarządu polskiego związku sportowego.

Należy przy tym podkreślić, że realizacja tego obowiązku związana jest z każdorazowym powołaniem osoby zobowiązanej w skład zarządu polskiego związku sportowego oraz nie wymaga uprzedniego wezwania, czy zawiadomienia.

 

Z uwagi na charakter przekazywanych informacji, oświadczenia lustracyjne proszę umieszczać w odrębnej kopercie z dopiskiem „PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO DEPARTAMENTU KONTROLI I NADZORU – BEZ OTWIERANIA”. Tak oznaczoną kopertę proszę zamieścić w kopercie zaadresowanej na Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (ADRES: ul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 Warszawa). Oświadczenie lustracyjne można także złożyć osobiście w kancelarii Ministerstwa w godzinach pracy urzędu. W takim przypadku oświadczenie również proszę złożyć w zamkniętej kopercie ze wskazanym powyżej dopiskiem.

 

Załączniki dostępne poniżej: 

Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 1a        
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 2a


Tokyo 2020 Paralympic Games 2020

Już 27 sierpnia Milena Olszewska i Łukasz Ciszek rozpoczną rywalizację na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Podopieczni trenera Ryszarda Pacury aktywnie aklimatyzują się przed walką o medale. Wyniki na żywo można śledzić na Ianseo

1012

1010

1011


    Wyniki zawodów 2021    


Punktacja Województw w roku 2021 

/Aktualny stan na dzień 20.08.2021r./ 

Miejsce

 

Województwo

MŁMP

MPJ

OOM

MMM
stan na 30.09

Suma

1

ŚLĄSKIE 

144

135

99

-

378

2

MAZOWIECKIE 

199

91

56,67

-

346,67

3

MAŁOPOLSKIE 

88

32

39,92

-

159,92

4

PODKARPACKIE 

114

14

28,84

-

156,84

5

DOLNOŚLĄSKIE

90

35

22,5

-

147,5

6

WIELKOPOLSKIE 

79

32

11,5

-

122,5

7

ŁÓDZKIE 

25

35

11

-

71

8

KUJAWSKO-POMORSKIE 

32

4

13

-

49

9

POMORSKIE 

45

-

1

-

46

10

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

8

13

8

-

29

11

LUBELSKIE 

8

15

2

-

25

12

ZACHODNIO-POMORSKIE 

12

-

11

-

23

13

OPOLSKIE 

8

1

7

-

16

14

PODLASKIE 

-

1

1

-

2

 

    Wyniki zawodów 2021    


Ranking klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wg punktacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (bez kategorii młodzików)

 

Lp.

Nazwa klubu 

OOM

MPJ

MłMP

Razem

1

LKS „Łucznik-Żywiec” 

63pkt.

113pkt.

84pkt.

260pkt.

2

SŁ „Marymont” Warszawa

17,67

47

128

192,67

3

LKS Mazowsze Teresin 

22,25

44

63

129,25

4

AZS Oś Surma Poznań 

9,5

24

79

112,5

5

UKS Talent Wrocław 

6,5

16

70

92,5

6

MLKS Czarna Strzała Bytom

2

22

60

84

7

UKS „Tramp” Jarosław 

17,33

12

47

76,33

8

KS „Płaszowianka” Kraków 

2,5

10

63

75,5

9

CWKS Resovia Rzeszów 

-

-

67

67

10

KS Społem Łódź

6,75

33

25

64,75

11

MLKS Dąbrovia Dąbrowa T.

17,92

14

25

56,92

12

ULKS Zryw Dobrcz

13

-

32

45

13

MRKS Gdańsk 

-

-

45

45

14

UKS Grot Ruda Śląska 

33

-

-

33

15

KS Stella Kielce 

8

13

8

29

16

KS Agros Zamość 

2

15

8

25

17

KS Mewa Kołobrzeg 

11

-

12

23

18

GLKS „Unia” Pielgrzymka 

-

14

8

22

19

UKS 95 Wrocław 

9

-

12

21

20

ULKS Sokole Oko Zawadka 

14,75

4

-

18,75

21

KS Obuwnik Prudnik 

5,75

1

8

14,75

22

Drukarz Warszawa

6,75

-

8

14,75

23

LKS Jar Kielnarowa 

10,17

-

-

10,17

24

KS Hubertus Zalesie Górne

9,5

-

-

9,5

25

LZS SKS Raszówka 

1,5

5

-

6,5

26

UKS Victoria Ścinawka Śr.

5,5

-

-

5,5

27

KS Boruta Zgierz

3

2

-

5

28

SNIS „Błękit” Gruszowiec

-

4

-

4

29

BKS Bydgoszcz 

-

4

-

4

30

SŁ Achilles Dobczyce 

3,25

-

-

3,25

31

UKS Świstrzały Białystok 

1

1

-

2

32

KS Leśnik Poznań 

2

-

-

2

33

LKS „Makovia” Makowisko

-

2

-

2

34

ŁKS Zamek Suski 

1,5

-

-

1,5

35

UKS Sajdak Głogów Mł.

1,34

-

-

1,34

36

UKS Piątka Zgierz 

1,25

-

-

1,25

37

KŁ Chrobry Głuchołazy 

1,25

-

-

1,25

38

UKS Morświn Gdynia 

1

-

-

1

39

LKS Tempo Stolarzowice 

1

-

-

1

40 

KS Rokis Radzymin 

0,5

-

-

0,5

 

 

Kurs trenerski na trenera klasy III


KURS NA TRENERA KLASY III

 

1. Organizator – Polski Związek Łuczniczy w Warszawie i Małopolski Związek Łuczniczy w Krakowie

2. Miejsce odbywania się kursu – Kraków, klub sportowy „Płaszowianka” Kraków,
ul. Stróża Rybna 19, 30-714 Kraków

-  wykłady i zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Krakowie na obiekcie AWF
w Krakowie i w sali KS „Płaszowianka” Kraków.

- zajęcia praktyczne odbywać się będą na obiekcie sportowym KS „Płaszowianka” Kraków: tory łucznicze i sala klubowa do ćwiczeń.

3. Czas trwania kursu - październik / listopad 2021 roku, 3-4 sesje weekendowe (piątek, sobota, niedziela).

4. Termin zgłoszeń – do dnia 15.09.2021r. na adres PZŁucz. w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, e-mail: archery@archery.pl

Formularz zgłoszeniowy w załączniku

5. Uprawnienia trenera III klasy w łucznictwie uzyskają uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu w ostatnim dniu kursu w II połowie listopada 2021r., otrzymując w tym dniu stosowne zaświadczenie. Na podstawie otrzymanego zaświadczenia o ukończeniu kursu, wystąpienia do PZŁucz. z wnioskiem z dołączonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze trenera w łucznictwie, dokonaną opłatą w wysokości 100,00 zł na konto bankowe PZŁucz. zostanie wydany dyplom trenera III klasy w łucznictwie przez biuro PZŁucz. w Warszawie w miesiącu listopadzie 2021 r.

6. Płatności: Odpłatność za kurs wynosi 800,00 zł i należy ją uiścić w terminie do dnia 15.09.2021r. na konto bankowe: Małopolski Związek Łuczniczy, ul. Stróża Rybna 19, 30-714 Kraków, nr konta: 33 8591 0007 0030 0004 6369 0001

7. Kierownik kursu: Ryszard Pacura

8. Osoby prowadzące kurs:
- trenerzy łucznictwa:

mgr w-f Jan Lach – trener klasy mistrzowskiej,
mgr w-f Henryk Jurzak – trener klasy mistrzowskiej
Ryszard Pacura – trener klasy mistrzowskiej
mgr w-f Jacek Maciaszek – trener klasy I

- pracownicy naukowi AWF Kraków z zakresu: teorii i metodyki sportu, biomechaniki, fizjologii sportu z elementami anatomii, psychologii sportu.

  

Wiceprezes organizacyjnych PZŁucz.
Dawid Michalski

Lista delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze - Kraków 4.09.2021

Polski Związek Łuczniczy publikuje listę wyłonionych delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 4 września 2021 roku w Krakowie....   [ więcej ]

Mistrzostwa Świata we Wrocławiu zakończone!

Niedzielne finały i mecze o brązowe medale w łuku klasycznym (olimpijskim) zwieńczyły Młodzieżowe Mistrzostwa Świata juniorów w łucznictwie. Bohaterami zmagań byli Hindusi, którzy we wspaniały sposób uczcili Dzień Niepodległości.   Przez ostatni tydzień ponad 500 zawodników z całego świata walczyło o medale Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie we Wrocławiu. Na Polach Marsowych strzelały gwiazdy takie jak piąty zawodnik światowego rankingu, półfi...   [ więcej ]
Mistrzostwa Świata we Wrocławiu zakończone!

We Wrocławiu poznaliśmy pierwszych mistrzów świata

W sobotę na Polach Marsowych we Wrocławiu rozdano pierwsze komplety medali – w łuku bloczkowym. Po raz drugi z rzędu mistrzynią świata juniorek została Chorwatka Amanda Mlinarić. W niedzielę finały i mecze o brąz w łuku klasycznym z udziałem medalistki igrzysk w Tokio.   Wystarczyło kilka godzin, by arena mistrzostw zmieniła się nie do poznania. Na Polach Marsowych przygotowano tory specjalnie na finały, pojawiły się kamery – sceneria robiła wrażenie. Do...   [ więcej ]
We Wrocławiu poznaliśmy pierwszych mistrzów świata

Medalistka z Tokio powalczy o podium we Wrocławiu. Przed nami finały Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie

W sobotę i w niedzielę na Polach Marsowych we Wrocławiu rozegrane zostaną finały Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie. O medal powalczy m.in. zawodniczka, która stała na podium niedawnych igrzysk olimpijskich w Tokio.   Przez kilka dni ponad 500 zawodników z 56 krajów rywalizowało na wrocławskich Polach Marsowych – najpierw w rundzie rankingowej, która decydowała o rozstawieniu, a później w kolejnych rundach, stając do pojedynków lub spotkań zes...   [ więcej ]
Medalistka z Tokio powalczy o podium we Wrocławiu. Przed nami finały Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie

W czwartek poznaliśmy finalistów Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie Wrocław 2021.

Nie zabrakło niespodzianek i ogromnych emocji. Niestety, Polacy nie przebrnęli 1/16 finału w singlu, nie awansowali też do ćwierćfinału w rywalizacji miksta.   Takich emocji we Wrocławiu jeszcze podczas mistrzostw nie było. W czwartek zawodnicy walczyli o miejsce w sobotnich i niedzielnych finałach. Zarówno w kategorii kadetów, jak i juniorów w łuku klasycznym (olimpijskim) i bloczkowym rozegrano mecze 1/8 finału, ćwierćfinały, a następnie ekscytujące ...   [ więcej ]
W czwartek poznaliśmy finalistów Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie Wrocław 2021.


STRZELANIA ELIMINACYJNE NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA WE WROCŁAWIU ROZPOCZĘTE

We wtorek dwa rekordy świata, w środę drugiego dnia rywalizacji pierwsze zacięte pojedynki. Emocji na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w łucznictwie we Wrocławiu nie brakuje. Powody do zadowolenia mieli także Polacy, bo w rywalizacji drużynowej będą walczyć o ćwierćfinały.


995


We wtorek zawodnicy walczyli o jak najlepsze rozstawienia, a już w środę przystąpili do pojedynków. Zasada jest prosta. Kto wygrywa, przechodzi dalej. Przegrany kończy rywalizację indywidualną bądź drużynową w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata we Wrocławiu.

To na razie wstępna faza, ale i na tym etapie zdarzają się niespodzianki. Na razie wielkich nie było. Dalej strzelają największe gwiazdy, które przyjechały do Wrocławia jak piąty zawodnik światowego rankingu Nicholas D’Amour czy ćwierćfinalistka igrzysk olimpijskich Casey Kaufhold. 

Polacy mieli kilka powodów do radości. Do 1/16 finału w rywalizacji juniorów w łuku klasycznym awansował Miłosz Chojecki, który przegrywał już 0-4 z reprezentantem Indii, by ostatecznie zwyciężyć 6-4. W 1/16 finału w zmaganiach kadetek w klasyku wystąpią natomiast Weronika Siwak i Tacjana Matuszek. 

Do 1/8 finału awansowały także nasze drużyny: mikst juniorów i kadetów w łuku klasycznym, męski zespół w łuku klasycznym, męski zespół juniorów w łuku bloczkowym. A to oznacza, że stawką kolejnych meczów z ich udziałem będą już ćwierćfinały.

Finały Młodzieżowych Mistrzostw Świata w łucznictwie we Wrocławiu w sobotę oraz niedzielę na Polach Marsowych. Wstęp wolny.


Biuro prasowe Młodzieżowych Mistrzostw Świata w  łucznictwie996

 « < 4 5 6 7 > »