PL
EN

Kolegium Sędziów PZŁucz

Kursokonferencja dla sędziów PZłucz.

[ 22-12-2021, 15:39 ]Zapraszamy na kursokonferencję sędziów Polskiego Związku Łuczniczego, która odbędzie się 22-23.01.2022 r. w siedzibie Kieleckiego Klubu Sportowego Stella ul. Krakowska 374, 25-801 Kielce. Wydarzenie odbędzie się w obecności przedstawicieli Kolegium Sędziów Okręgowych Związków Łuczniczych przy OZŁucz które są członkami statutowymi PZŁucz.

Prosimy o wytypowanie od 1 do 2 osób spośród sędziów zarejestrowanych w OZŁucz z aktualną licencją PZŁucz, którzy zdeklarują pracę w nowym Kolegium Sędziów PZŁucz.

Dane osób oddelegowanych na spotkanie prosimy przesłać na adres e-mail organizatora tj. Polski Związek Łuczniczy archery@archery.pl . W tytule proszę napisać „Kursokonferencja sędziów 2022”.

Prosimy o podanie danych delegowanego:

Imię i nazwisko –

Numer licencji sędziowskiej - 

Delegujący OZŁucz – 

Adres e-mail i/lub nr telefonu do kontaktu – 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 14.01.2022 roku.

Koszt pobytu (nocleg i wyżywienie) pokrywa organizator. Koszty podróży pokrywa uczestnik.

 

Program 

Sobota 22.01.2022

do 13:00 - przyjazd uczestników

13:00 - obiad

14:00 - otwarcie spotkania i przedstawienie programu

  • wybór Kolegium Sędziów PZŁUCZ
  • omówienie Regulaminu Kolegium Sędziów
  • omówienie Kalendarza Zawodów Centralnych na rok 2022 i przydział sędziów na HMP we wszystkich kategoriach wiekowych
  • przydział zadań dla nowych członków Kolegium Sędziów 

 

Niedziela 23.01.2022r

08:00 - śniadanie

09:00 - omówienie nowości w regulaminach łucznictwa na rok 2022

12:00 - sprawy różne

13:00 - obiad i zakończenie spotkania

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.